Kouvolan teatterin laajennus ja peruskorjaus

Kouvolan teatterin laajennus ja peruskorjaus

Info ja tiedotteet

13.10.2023

Teatterin ohjausryhmä on muuttanut ehdotunäyttelyn ajankohtaa. Ehdotusnäyttely pidetään 8.11. - 22.11.2023 avoinna kuntalaisille ja muille hankkeesta kiinnostuneille.

Kilpailuohjelman päivitykset 11.9.2023:

2.7. Tuomaristo

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa kilpailun tuomaristo, johon kuuluvat
kilpailun järjestäjän nimeäminä:

 Tiina Luhtaniemi, Teatterin johtaja, Kouvolan teatteri
 Riku Hämäläinen, Käyttöpäällikkö, Kouvolan teatteri
 Pia Rajala, Rakennuttajapäällikkö, Kouvolan kaupunki, tilapalvelut
 Katja Ahola, Toimitilajohtaja, Kouvolan kaupunki, tilapalvelut
 Anne Kangasniemi-Kuikka, kaupunginarkkitehti, kaavoitus
 Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, kaavoitus
 Sanna Tähtinen, liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja
 Ronja Villikka, nuorisovaltuutettu

2.11. Kilpailun aikataulu

Kilpailu alkaa 19.6.2023
Kohdekäynti I 21.6.2023
Kohdekäynti II 16.8.2023
Kysymysten jättö I viimeistään 18.8.2023
Vastaukset kysymyksiin I viimeistään 25.8.2023
Kohdekäynti III tarvittaessa 5.9.2023
Kysymysten jättö II viimeistään 8.9.2023
Vastaukset kysymyksiin II viimeistään 15.9.2023
Ehdotusten sisäänjättö viimeistään 31.10.2023 klo 23.59
Ehdotusten nähtävilläolo 6.11.—17.11.2023
Tulosten julkistaminen 8.1.2023 klo 10-12


Kilpailun tulos pyritään ratkaisemaan joulukuun 2023 aikana ja tulos julkistamaan
tammikuussa 2024. Ratkaisusta ilmoitetaan välittömästi voittaneen
ehdotusten tekijöille. Kilpailun tulos ilmoitetaan virallisesti erillisessä julkistamistilaisuudessa
sekä kaupungin internetsivuilla.

Kilpailuehdotusten arvioinnista laaditaan pöytäkirja, joka sisältää kilpailun
yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvioinnin. Kilpailun tulos ja arvostelupöytäkirja
julkistetaan kilpailualustalla ja se sekä kilpailuehdotukset asetetaan
näytteille myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana myöhemmin ilmoitettavassa
paikassa.

Kilpailun tulos julkaistaan myös SAFA:n verkkosivuilla www.safa.fi, Arkkitehtiuutisissa,
sekä muissa SAFA:n viestintäkanavissa.Kouvolan kaupungin Tilapalvelut järjestää arkkitehtuurikutsukilpailun Kouvolanteatterin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelusta. Kilpailu järjestetäänlaadittavan asemakaavamuutoksen ja tulevan toteutussuunnittelun pohjaksi. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

Kilpailun tarkoituksena on tutkia teatterirakennuksen peruskorjausta ja laajentamista uudella suurella näyttämöllä ja tarvittavilla oheistiloilla teatterirakennuksen tontilla alueen ja rakennusten toiminnot huomioiden. Uuden ja vanhan tulee muodostaa onnistunut arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen kokonaisuus. Rakennuskokonaisuus tulee jatkossakin toimimaan maakunnallisena kulttuurin kohtaamispaikkana.

Mikäli Kuntotalon purkaminen kokonaan on välttämätöntä teatterin toiminnanja hankkeelle varatussa budjetissa pysymisen kannalta, tulee muutos suunnitella siten, ettei se heikennä nykyisen teatterirakennuksen ja kaupunkikuvallisen sommitelman rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Mikäli suunnitteluryhmä päätyy Kuntotalon purkamiseen osittain taikokonaisuudessaan, tulee ratkaisulle esittää perustelut selostuksessa. Lähtökohtaisesti Kuntotalon osittaista säilyttämistä suositaan, mutta teatterin toiminnallisuus ja hankkeelle varatussa budjetissa pysyminen nähdään kuitenkin tärkeimpänä.

Kilpailussa haetaan hankesuunnittelutason ideoita. Ehdotuksessa tulee olla huomioituna tekniset edellytykset teatterin täysipainoiselle toiminnalle. Mm. akustiikan asiantuntija tarvitaan näyttämön tilamuotoilussa yleisellätasolla. Muu tekninen suunnittelu tarkentuu toteutussuunnitelmavaiheessa. Kisaajat voivat konsultoida muita erityisasiantuntijoita.

Kouvolan kaupunki on talousarviossaan asettanut teatterin peruskorjauksen ja laajennuksen kustannuskatoksi 27 M€. Suunnitteluratkaisujen edellytetään olevan sellaisia, että̈ budjettia ei ylitetä̈. Päätös teatterin peruskorjauksesta ja laajentamisesta tehdään vuoden 2023 lopussa. Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2025.Aikataulu

Kilpailu alkaa
ma 19.6. 2023 ⏲ 09:00
Kohdekäynti I
ke 21.6. 2023
Kohdekäynti II
ke 16.8. 2023
Kohdekäynti III tarvittaessa
ti 5.9. 2023
ti 31.10. 2023 ⏲ 23:59
to 8.11.—22.11. 2023
to 8.1. 2024 klo 10-12

Ladattavat materiaalit

Lataa kilpailuohjelma
Kouvolan teatterin laajennus ja peruskorjaus -kilpailuohjelma 11.9.2023, pdf, 2.5 Mt
Lataa lähtöaineisto ja liitteet

Kaavat, kartat, valokuvat ja muu aineisto 19.6.2023, zip, 2.3 Gt

1. Kilpailualueen sijainti opaskartalla
2. Pohjakartta ja kilpailualueen rajaus 1:500 (pdf ja dwg)
3. Ortoilmakuva (jpg)
4. Viistoilmakuvat (jpg)
5. Valokuvia nykytilasta: ulkonäkymiä, sisätilanäkymiä (jpg)
6. 3d‐lähtötiedot ja kuvaupotuspohja‐aineisto
7. Teatterin toiminnallinen kuvaus ja toiminnallisuuskaavio
8. Kouvolan teatteritoiminnan kehittämisen hankesuunnitelma
9. Asemakaavaote (pdf)
10. Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava ja kaavaselostus (pdf)
11. Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaavan rakennetun ympäristön inventointikortit
(pdf)
12. Nykytilapiirustukset (dwg)
13. Vanhat, alkuperäiset pääpiirustukset (pdf)
14. Kouvolan sivistys‐ ja urheilutalon sekä teatterin rakennushistoriaselvitys.
Arkkitehtuuritoimisto ARKHALTIA Oy, 31.3.2023
15. Maaperäkartta
16. Planssien taittoesimerkki
17. Taulukko laajuustietojen laskemista varten (excel)

Lataa liitteet 24.8.2023

Kysymykset ja vastaukset liiteaineisto, zip, 2.3 Gt

2017-03-17 AHA-raportti Kuntotalo Kouvola liitteineen.pdf
2017-10-30 AHA raportti Teatteri liitteineen (1).pdf
2017-11-03 Kouvolan Teatteri kuntotutkimusraportti liitteineen.pdf
2017-11-22 Kouvolan teatterin kuntotutkimukset (2).pptx
Kuntotalo lopullinen liitteineen 20.3.2017.pdf
Lausunto_Kouvolan_Pesäpallokatsomo_kuntokatselmus (1).pdf
Lausunto_Kouvolan_Pesäpallokatsomo_purku (1).pdf
Sisäilmatutkimus Polygon 2017 Kuntotalo.pdf

Valokuvia

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kysymykset ja vastaukset

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
22.11.2024
Tulosten julkistaminen (viikko 35)
Ehdotukset ”Kerrokantasi”-palvelussa
Kysymysten jättö viimeistään
huhtikuun lopussa 2024
Mid August
Early December
Tulosten julkistaminen ja näytteille asettaminen
alustavasti joulukuussa 2024
Prize ceremony
planned for March 2024
Publication of results
planned for March 2024
Tue 16.1. 2024 at 15:00
Tue 16.1. 2024 at 15:00
Questions from participants by
Tue 17.10. 2023
Wed 13.9. 2023 at 12:00
Tulosten julkistaminen
Alustavasti maaliskuussa 2024
Ehdotusten nähtävilläolo
Alustavasti maaliskuussa 2024
Kysymysten sisäänjättö
17.10.2023
to 8.1. 2024 klo 10-12
Ehdotusten nähtävilläolo
to 8.11.—22.11. 2023
Jätä luonnos / ehdotus
Ehdotusten sisäänjättö viimeistään
to 15.9. 2023
Kysymysten II jättö viimeistään
to 8.9. 2023
to 25.8. 2023
Kysymysten I jättö viimeistään
pe 18.8. 2023
syyskuussa 2024

23.2.2024

Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset
12.1.2024
marraskuussa 2023
Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy
Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset
Aloitusseminaarin PDF luettavissa
🔒 Aloitusseminaari 10.2.2023
Videotallenne katsottavissa 13.4. asti
Osallistumishakemuksen osa A ja sen liitteet A1–A3 tulee palauttaa
Ilmoittautumisvaihetta koskevat tekniset kysymykset
Kilpailuehdotusten sisäänjättö, vaihe 2
Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailukysymysten II sisäänjättö
Kilpailukysymysten I sisäänjättö
to 10.11. 2022 klo 14.00 - 16.00 - VIDEOLINKKI
Kilpailuasiakirjojen sisäänjättö
Kilpailuun liittyvät kysymykset on lähetettävä viimeistään
Ehdotusten sisäänjättö
22.11.2024
Kilpailijoiden kysymykset viimeistään
Muokkaa / jätä kilpailuehdotus
Kommentointi päättyy
Ehdotusten sisäänjättö viimeistään
Vastaukset kysymyksiin viimeistään
Kilpailu alkaa
huhtikuun lopussa 2024
Mid August
Early December
alustavasti joulukuussa 2024
planned for March 2024
planned for March 2024
Submittal of competition entries by
Tue 16.1. 2024 at 15:00
Submittal of competition entries by
Tue 16.1. 2024 at 15:00
Tue 17.10. 2023
Wed 13.9. 2023 at 12:00
Alustavasti maaliskuussa 2024
Alustavasti maaliskuussa 2024
Jätä luonnos / ehdotus
Ehdotusten sisäänjättö viimeistään
17.10.2023
Tulosten julkistaminen
to 8.1. 2024 klo 10-12
to 8.11.—22.11. 2023
Vastaukset kysymyksiin II viimeistään
to 15.9. 2023
to 8.9. 2023
Vastaukset kysymyksiin I viimeistään
to 25.8. 2023
pe 18.8. 2023
syyskuussa 2024
Toinen vaihe päättyy

23.2.2024

12.1.2024
marraskuussa 2023
Tuomariston vastaukset kysymyksiin
🔒 Aloitusseminaari 10.2.2023
Aloitusseminaarin PDF luettavissa
Videotallenne katsottavissa 13.4. asti
Päätös kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valittavista suunnitteluryhmistä tehdään
Tuomariston vastaukset teknisiin kysymyksiin
Kilpailun 2. vaiheeseen valittujen ehdotusten julkistaminen
Vastaukset II -vaiheen kilpailukysymyksiin
Vastaukset I -vaiheen kilpailukysymyksiin
Lepuski 2.O kilpailuseminaaritallenne
to 10.11. 2022 klo 14.00 - 16.00 - VIDEOLINKKI
Kilpailuasiakirjojen julkistaminen
Toisen vaiheen kilpailuaika päättyy alustavasti
Vastaukset kysymyksiin
🇫🇮 Onko mahdollista kilpailuohjelmasta poiketen purkaa nykyinen teatterirakennus ja järjestää teatteritoiminnan jatkuminen tontilla rakentamisen aikana toisella tavalla, mikäli sillä saavutettaisiin merkittäviä toiminnallisia, kestävän kehityksen ja taloudellisia etuja?

1

🇫🇮 Nykyistä teatterirakennusta ei tulla purkamaan, mutta sen sisällä on kuitenkin mahdollista tehdä merkittäviä muutostöitä. Mm. nykyinen suuri näyttämö jää/muutetaan pieneksi näyttämöksi. Suunnittelun yhteydessä tulee huomioida rakennuksen rakennushistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot.

🇫🇮 5.3 Teatteritilat Päälavalla a) Lavan määritetty leveys on 11 m. Onko lava-aukon tarkoitus myös olla 11 m, tai kapeampi? b) Mikä on näyttämöaukon takana olevan esitysalueen vähimmäisleveys? c) Pyörivän näyttämön halkaisijan on oltava 11 m. Mikä on näyttämöalueen vähimmäissyvyys? d) Mitkä ovat näyttämötornin leveyden, syvyyden ja korkeuden vähimmäismitat? e) Kun olemassa oleva päänäyttämö muutetaan näyttämöksi, jossa on 150 istumapaikan siirrettävä katsomo, miten nykyistä näyttämötornia on tarkoitus käyttää?  

2

🇫🇮 a) Dokumentin 06_Teatterin toiminnallinen kuvaus ja toiminnallisuuskaavio.pdf mukaisesti näyttämöaukon leveys on 11 m. Muunneltavuus on hyödyksi, esimerkiksi esirippuvälissä voi olla sähköisesti liikuteltavia kevyitä sermejä, joilla näyttämöaukkoa voidaan tilapäisesti kaventaa ja/tai mataloittaa. b) Esitysalueen vähimmäisleveys määräytyy osaksi katsomon reunimmaisten paikkojen katselukulman mukaan, mutta ei voi olla kovin paljon suurempi kuin näyttöaukon leveys. Esitysalueen leveys on arviolta noin 13 m. c) Vähimmäissyvyys noin kolme metriä pyörönäyttämön takareunasta taaksepäin. d) Näyttämötornin leveys: Lavastetankojen ja valoansaiden pituus tulee olemaan pyörön mitoituksen pohjalta arviolta 13 metriä. Lisäksi tornissa tarvitaan huoltosillat yms. Tornin leveyden mitoitus em. seikat huomioiden. Näyttämötornin syvyys: Näyttämöalueen vähimmäissyvyys määräytyy kohdan c) -mukaisesti. Viimeinen lavastetanko on aivan näyttämöalueen takarajalla. Lisäksi on huomioitava tarvittavat huoltosillat. Tornin syvyyden mitoitus em. seikat huomioiden. Näyttämötornin korkeus: Näyttämötornin korkeus määräytyy osaksi näyttämöalueen syvyyden, näyttämöaukon yläreunan sijainnin ja katsomon sijainnin mukaisesti niin, että lavasteet ja valoheittimet saadaan torniin piiloon. Tornissa käytetään tarvittaessa myös mustia näköesteitä. Näiden näköesteiden alareuna esitystilanteessa on matalimmillaan näyttämöaukon yläreunan korkeudella. Karkeana arviona voidaan pitää: lavasteseinän vähimmäisnostokorkeus = näyttöaukon yläreunasta ylöspäin 1.5 kertaa näyttämöaukon korkeus. Toisin sanoen 6 m korkeaa lavasteseinää pitää pystyä nostamaan vähintään 9 metriä ylöspäin. Tässä mitoituksessa on hyvä olla hieman lisävaraa, koska on mahdollista, että lavasteseinä on joskus korkeampi kuin 6 m. e) Nykyinen päänäyttämö eli tuleva pieni näyttämö ei tarvitse lavastetankojärjestelmää eli ns. yläkoneistoa lainkaan. Nykyinen teatteritorni voidaan hyödyntää muuhun käyttöön. Näyttämön yläpuolella on hyvä olla kuitenkin taso (esimerkiksi verkkolattia tai vastaava), josta voidaan tarvittaessa nostaa ja laskea lavasteita esimerkiksi siirreltävien ja ohjattavien pistenostimien avulla. Pistenostimia arviolta 8 kpl. Pienen näyttämön kohdalla ei tarvitse huomioida näyttämötornin korkeuden mitoitusta samaan tapaan kuin suurella näyttämöllä. Päänäyttämön esiintymistilan lisäksi on huomioitava dokumentin 06_Teatterin toiminnallinen kuvaus ja toiminnallisuuskaavio.pdf sivulla 2 määritetyt näyttämön sivu- ja takatilat:”näyttämön sivu- ja takatilojen mitoitus niin että pyörönkokoinen tila jää molemmille sivuille ja näyttämön taakse mahdollistaen myös vaatteiden pikapukupaikan ja kampauspisteen.”

🇫🇮  2. Näyttelijöiden pukuhuone a) Pukuhuoneiden edellytetään sijaitsevan lähellä näyttämöä. Katsotaanko, että yksi kerros ylöspäin tai alaspäin näyttämötasosta täyttää läheisyysvaatimuksen? b) Kuinka monta pukuhuonetta, ja kuinka monta ryhmille tarkoitettua pukuhuonetta tarvitaan pienelle näyttämölle?

3

🇫🇮 a) Mieluusti näyttämötasossa, mutta yksi kerros ylös- tai alaspäin on hyväksyttävissä. Tällöin on erityisesti huomioitava helppo ja nopea siirtyminen näyttämötiloihin. b) 2 kpl 3 hengen pukuhuoneita ja 1 kpl 6 hengen ryhmäpukuhuone

🇫🇮 5.10 Talous Määritelläänkö budjetti rakennusprojektin aloitusajankotana, vai rakennusprojektin päättyessä?

4

🇫🇮 Hankkeen budjetti on määritelty kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä 12.12.2022 §145

🇫🇮 6. Kilpailuehdotusten arviointiperusteet Esittäkää mielellään kelpollisuuskriteerit uudelle näyttämölle.

5

🇫🇮 Ammattiteatteritoimintaan soveltuva black box-tyyppinen tila. Muuten dokumentissa 06_Teatterin toiminnallinen kuvaus ja toiminnallisuuskaavio.pdf mainitut seikat.

🇫🇮 Mitkä ovat urheiluhallin seinä- ja kattorakenteet?

6

🇫🇮 Rakennekuvia liitämme myöhemmin aineistoon, mikäli niitä löytyy.

🇫🇮 Ovatko käyttäjät kokeneet nykyisen teatterisalin kaikuisaksi?

7

🇫🇮 Ei. Pääsääntöisesti puhenäytelmissä emme tarvitse äänenvahvistusta ja tämä saattaa johtua nykyisen salin jälkikaiusta. Nykyisessä salissa osa paikoista on sellaisia, joissa puheesta on vaikea saada selvää.

🇫🇮 onko rakennusten kuntotarkistus tehty ja voidaanko se jakaa kilpailijoille?

8

🇫🇮 Rakennuksista on tehty tarveselvitysvaiheessa kuntotutkimuksia tutkimuksia. Tutkimukset liitteenä: Kuntotalon AHA-raportti 17.3.2017, Teatterin AHA raportti 30.11.2017, Kuntotutkimus Teatteri 3.11.2017, Kuntotutkimus Teatteri PP-raportti 22.11.2017, Sisäilmaraportti Kuntotalo 20.3.2017, Sisäilmaongelman tutkimusraportti kuntotalo 21.4.2016, Lausunto Kouvolan Pesäpallokotasomon purku 22.5.2023, Lausunto Kouvolan Pesäpallokatsomon kuntokatselmus 22.5.2023

🇫🇮 Onko mahdollista ehdottaa teatteritilojen poistumistiejärjestelyä urheilupuiston kiinteistön puolelle keltaisella merkityn alueen rajan (kilpailuohjelma sivu 3) pohjoispuolella sijaitsevan urheilukentän katsomon poistumistiekäytävän kautta (vain hätätilanteessa)?

9

🇫🇮 Ratkaisun voi esittää näinkin kilpailuehdotuksessa, mutta suunnittelun alkaessa on viranomaisten kanssa käytävä keskustelut toteutuksesta. Tällöin ratkaisumallit voivat muuttua.

🇫🇮 Huoneohjelma kohdassa Toimiston hallinto (07_Teatterin toiminnallinen kuvaus ja toiminnallisuuskaavio sivu 4): Pyydetään suurempi neuvotteluhuone, n. 25 henk. 1. Tarvitaanko kokouspöydät vai voidaanko tila järjestää enintään 25 hengelle luentomuodossa (tilatehokkaampi)? 2. Voidaanko toiminto yhdistää henkilöstön sosiaalitiloihin?

10

🇫🇮 Olemme avoimia uusille ja luoville toimistoratkaisuille. Ratkaisuissa on hyvä hahmotella tulevaisuuden työtapoja sekä kustannustehokkuutta. Neuvotteluhuoneen on hyvä olla tarvittaessa suljettava tila.

🇫🇮 Miten kansalaisopisto ja urheiluhalli nähdään toiminnallisesti osana tulevaa kulttuurikeskusta?

11

🇫🇮 Kansalaisopiston toiminnan voi siirtää muihin kaupungin tiloihin. Liikuntatilat siirtyvät muualle.

🇫🇮 Saako katualueen rajausta muokata myös Salpausselänkadun eteläpuolella?

12

🇫🇮 ei saa.

🇫🇮 Tullaanko tulevalla pienellä näyttämöllä säilyttämään pyörönäyttämö?

13

🇫🇮 ei

🇫🇮 Tarvitaanko tulevalla pienellä näyttämöllä orkesterimonttua?

14

🇫🇮 ei

🇫🇮 Halutaanko tulevalle pienelle näyttämölle näyttämöaukko?

15

🇫🇮 Pieni näyttämö voi olla joko aukollinen tai avoin ratkaisu. Jos tila on avoin, niin sivuille on järjestettävä tilaa jollain tavalla, joka mahdollistaa lavasteiden piilottamisen sekä esiintyjien sujuvan tulemisen ja poistumisen. Tilan muunneltavuus on hyödyksi.

🇫🇮 Tarkoitetaanko muunneltavalla akustiikalla sähköisesti vai muokattavin tilapinnoin toteutettavaa muunneltavaa akustiikkaa?

16

🇫🇮 Muokattavin tilapinnoin toteutettavaa muunneltavaa akustiikkaa

🇫🇮 Tarvitseeko nykyinen näyttämö teatteritornista laskettavia lavasteita? jos tarvitsee niin kuinka monta tankoa?

17

🇫🇮 Nykyinen päänäyttämö eli tuleva pieni näyttämö ei tarvitse lavastetankojärjestelmää eli ns. yläkoneistoa lainkaan. Nykyinen teatteritorni voidaan hyödyntää muuhun käyttöön. Näyttämön yläpuolella on hyvä olla kuitenkin taso (esimerkiksi verkkolattia tai vastaava), josta voidaan tarvittaessa nostaa ja laskea lavasteita esimerkiksi siirreltävien ja ohjattavien pistenostimien avulla. Pistenostimia arviolta 8 kpl. Pienen näyttämön kohdalla ei tarvitse huomioida näyttämötornin korkeuden mitoitusta samaan tapaan kuin suurella näyttämöllä.

🇫🇮 Tullaanko saleja käyttämään akustisille konserteille?

18

🇫🇮 Teatterin tavoitteena on tarjota monipuolista ohjelmaa, josta konsertit ovat yksi osa. Konserteista osa voi olla akustisia. Salin ehdoton pääpaino on kuitenkin teatteriesityksissä. Jos akustisten konserttien huomioiminen on merkittävä kustannus, tulee siihen suhtautua kriittisesti ja asiasta on hyvä mainita suunnitelmassa.

🇫🇮 Onko kuntotalossa on tehty homekartoitus? Jos on niin olisiko se mahdollista saada?

19

🇫🇮 Varsinaista mikrobikartoitusta ei ole tehty. Kts. Aha-kartoitusraportit, sekä sisäilmatutkimukset, liitteenä

22.11.2024
Tulosten julkistaminen (viikko 35)
Ehdotukset ”Kerrokantasi”-palvelussa
Kysymysten jättö viimeistään
huhtikuun lopussa 2024
Mid August
Early December
Tulosten julkistaminen ja näytteille asettaminen
alustavasti joulukuussa 2024
Prize ceremony
planned for March 2024
Publication of results
planned for March 2024
Tue 16.1. 2024 at 15:00
Tue 16.1. 2024 at 15:00
Questions from participants by
Tue 17.10. 2023
Wed 13.9. 2023 at 12:00
Tulosten julkistaminen
Alustavasti maaliskuussa 2024
Ehdotusten nähtävilläolo
Alustavasti maaliskuussa 2024
Kysymysten sisäänjättö
17.10.2023
to 8.1. 2024 klo 10-12
Ehdotusten nähtävilläolo
to 8.11.—22.11. 2023
Jätä luonnos / ehdotus
Ehdotusten sisäänjättö viimeistään
to 15.9. 2023
Kysymysten II jättö viimeistään
to 8.9. 2023
to 25.8. 2023
Kysymysten I jättö viimeistään
pe 18.8. 2023
syyskuussa 2024

23.2.2024

Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset
12.1.2024
marraskuussa 2023
Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy
Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset
Aloitusseminaarin PDF luettavissa
🔒 Aloitusseminaari 10.2.2023
Videotallenne katsottavissa 13.4. asti
Osallistumishakemuksen osa A ja sen liitteet A1–A3 tulee palauttaa
Ilmoittautumisvaihetta koskevat tekniset kysymykset
Kilpailuehdotusten sisäänjättö, vaihe 2
Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailukysymysten II sisäänjättö
Kilpailukysymysten I sisäänjättö
to 10.11. 2022 klo 14.00 - 16.00 - VIDEOLINKKI
Kilpailuasiakirjojen sisäänjättö
Kilpailuun liittyvät kysymykset on lähetettävä viimeistään
22.11.2024
Tulosten julkistaminen (viikko 35)
Ehdotukset ”Kerrokantasi”-palvelussa
Kysymysten jättö viimeistään
huhtikuun lopussa 2024
Mid August
Early December
Tulosten julkistaminen ja näytteille asettaminen
alustavasti joulukuussa 2024
Prize ceremony
planned for March 2024
Publication of results
planned for March 2024
Tue 16.1. 2024 at 15:00
Tue 16.1. 2024 at 15:00
Questions from participants by
Tue 17.10. 2023
Wed 13.9. 2023 at 12:00
Tulosten julkistaminen
Alustavasti maaliskuussa 2024
Ehdotusten nähtävilläolo
Alustavasti maaliskuussa 2024
Kysymysten sisäänjättö
17.10.2023
to 8.1. 2024 klo 10-12
Ehdotusten nähtävilläolo
to 8.11.—22.11. 2023
Jätä luonnos / ehdotus
Ehdotusten sisäänjättö viimeistään
to 15.9. 2023
Kysymysten II jättö viimeistään
to 8.9. 2023
to 25.8. 2023
Kysymysten I jättö viimeistään
pe 18.8. 2023
syyskuussa 2024

23.2.2024

Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset
12.1.2024
marraskuussa 2023
Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy
Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset
Aloitusseminaarin PDF luettavissa
🔒 Aloitusseminaari 10.2.2023
Videotallenne katsottavissa 13.4. asti
Osallistumishakemuksen osa A ja sen liitteet A1–A3 tulee palauttaa
Ilmoittautumisvaihetta koskevat tekniset kysymykset
Kilpailuehdotusten sisäänjättö, vaihe 2
Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailukysymysten II sisäänjättö
Kilpailukysymysten I sisäänjättö
to 10.11. 2022 klo 14.00 - 16.00 - VIDEOLINKKI
Kilpailuasiakirjojen sisäänjättö
Kilpailuun liittyvät kysymykset on lähetettävä viimeistään
🇫🇮 Sijaitseeko olemassa olevan teatterirakennuksen teknisiä tiloja kuntotalon puolella?

20

🇫🇮 Lämmönjakotila on yhteinen Kuntotalon puolella. Viemärit yhtyvät piha-alueella yhteiseen pääviemäriin. Teatterin viemäri lähtee karttapalvelun mukaan porttikongin alta. Tonttiviemäri on ilmeisesti alkuperäinen.

🇫🇮 Pitäisikö tilaohjelmaan lisätä tarpeiston varasto? Minkälaisia vaatimuksia varastolle on?

21

🇫🇮 Kilpailuohjelmassa sivulla 16 on mainittu tarpeiston varasto n. 40 m2. Tilalla ei ole erityisiä vaatimuksia, lämmin sisätila.

🇫🇮 Saako huollon järjestää Keilakujan kautta?

22

🇫🇮 Ei saa.

🇫🇮 Miten vierailevien näyttelijöiden taukopaikka olisi varustettava? Onko tämä sohva-alue vai pitäisikö meidän tarjota useita huoneita, joissa on vuodesohvat. Voistiko vahvistaa huoneiden koko/määrä ja tarkemmat vaatimukset.

23

🇫🇮 Taukopaikka on sohva-alue. Yksi huone riittää, vuodesohvia ei tarvita. Sisustus esim. sohva(t), kirjahylly, tv, yms.

🇫🇮 Voiko yhdellä sivu- / takaosan näyttämöalueella olla erilainen mittasuhde (kuvasuhde?), joka ei riitä 11 metrin halkaisijaltaan olevan ympyrän säilyttämiseen, mutta joka säilyttää saman tai tarjoaa suuremman säilytystilan?

24

🇫🇮 Yhdellä sivulla tai takana voi, mutta ei yhdellä sivulla ja takana. Sivusuuntainen tila on tärkeä säilyttää. Toisin sanoen, lavasteiden siirtäminen näyttämöltä sivulle tai taakse on toiminnallisesti tärkeää.

🇫🇮 Voiko kahdella sivu- / takaosan näyttämöalueella olla erilainen mittasuhde (kuvasuhde?), joka ei riitä 11 metrin halkaisijaltaan olevan ympyrän säilyttämiseen, mutta joka säilyttää saman tai tarjoaa suuremman säilytystilan?

25

🇫🇮 Kahdella sivulla ei

🇫🇮 Voiko kaikilla sivu- / takaosan näyttämöalueella olla erilainen mittasuhde (kuvasuhde?), joka ei riitä 11 metrin halkaisijaltaan olevan ympyrän säilyttämiseen, mutta joka säilyttää saman tai tarjoaa suuremman säilytystilan?

26

🇫🇮 Kaikilla sivuilla ei

ehdotusten sisäänjättö

pe 28.3. 2025
ti 31.12. 2024
pe 31.1. 2025
ti 3.12. 2024
ke 18.9. 2024
pe 28.3. 2025
ke 18.9. 2024
pe 23.8. 2024 ⏲ 09:00
ma 26.8. 2024 ⏲ 10:00
ma 16.9. 2024
ti 1.10. 2024
ma 2.9. 2024
ma 26.8. 2024 ⏲ 10:00
la 18.5. 2024
to 13.6. 2024
ma 6.5. 2024
to 2.5. 2024
ke 8.5. 2024
pe 20.12. 2024
ke 30.4. 2025
ti 7.1. 2025
to 29.8. 2024 ⏲ 17:00
ke 29.5. 2024
su 12.5. 2024
ke 24.4. 2024 ⏲ 15:00
ma 15.4. 2024 ⏲ 12:30
pe 2.2. 2024 ⏲ 14:00
ti 16.1. 2024 ⏲ 15:00
ti 16.1. 2024 ⏲ 15:00
ke 13.9. 2023 ⏲ 12:00
ti 31.10. 2023 ⏲ 23:59
ti 31.10. 2023 ⏲ 23:59
ti 5.9. 2023
ke 16.8. 2023
ke 21.6. 2023
ma 19.6. 2023 ⏲ 09:00
pe 26.4. 2024 ⏲ 16:00

ke 23.2. 2024

ke 7.2. 2024 ⏲ 16:00

pe 8.12. 2023 ⏲ 16:00
to 1.9. 2023 ⏲ 16:00
pe 5.5. 2023 ⏲ 16:00
pe 10.2. 2023 ⏲ 12:00
ke 7.12. 2022 ⏲ 16:00
pe 18.11. 2022 ⏲ 16:00
pe 11.11. 2022
pe 24.11. 2023 ⏲ 16:00
ke 28.2. 2023
pe 17.2. 2023 ⏲ 16:00
to 5.1. 2023 ⏲ 16:00
pe 18.11. 2022 ⏲ 16:00
pe 8.3. 2024 ⏲ 13:00
to 1.2. 2024 ⏲ 12:00
to 18.1. 2024
to 14.12. 2023 ⏲ 15:30
to 14.12. 2023 ⏲ 14:30

Jätä kilpailuehdotus (tai niiden luonnos ajoissa järjestelmään). Saat salaisen pääsykoodin, jolla pääset muokkaamaan jo jättämääsi ehdotusta kilpailuajan puitteissa niin monta kertaa kuin haluat. Näin voit vähentää sisäänjätön myöhästymisriskiä. Pidä luomasi koodi tallessa. Voit luoda useita koodeja jos haluat palauttaa useita ehdotuksia.

Yleisökommentointi

 • Avataan
  6.11.2023
 • Suljetaan
  17.11.2023

Kilpailun tulokset

 • Arco Architecture Company OY / Pääsuunnittelija
  Arndt Heinzmann
  Arnd Dewald
  Antti Hakala
  Mikko Peltonen
  Leena Brooke
  Minerva Ahokanto

  Haworth Tompkins / Vastaava arkkitehti, teatterisuunnittelu
  Roger Watts
  Patrick Haymann
  Chester Kendell
  Xintong Chen
  Yoana Todorova
  George Allen

  AIX Arkitekter AB / Tekninen teatteriasiantuntija
  Torsten Nobling
  Stephan Kühn

  Noab Production Oy / Teatterikonsultti
  Johan Storgård

  Akukon OY / Akustiikkasuunnittelija
  Jaakko Kestilä

  Ramboll Finland Oy / Logistiikka- ja huoltoliikennesuunnittelija
  Lauri Vesanen
No items found.

Lähetys onnistui

LÄHETÄ SEURAAVA KYSYMYS